Barszcz z uszkami 350 ml – 9 zł

Żurek z kiełbachą i jajem 350 ml – 10zł

Żurek w chlebie 300ml – 12 zł

Kwaśnica starodawna z żebrem 350 ml – 10zł

Rosół z kury z makaronem domowym 350 ml – 8 zł

Barszcz czysty 200ml – 3 zł